Fotograficzne kody wizualne cz 4

FOTOGRAFICZNE KODY WIZUALNE CZ 4 Ten przykład mocno wybiega poza advertorial (a także fotografię studyjną) o której tutaj głównie piszę. Ale to jest jeden z najważniejszych moich projektów w życiu a do tego widać na nim jak można stworzyć spójny system fotograficznej komunikacji wizualnej i opowiedzieć historię. Tło W latach 2004-8 został wdrożony w Polsce innowacyjny program pomocy dla osób jednocześnie trwale bezrobotnych i bezdomnych. Inicjatorem było Towarzystwo Brata Alberta, przy współudziale Caritas, naukowo i organizacyjnie wspierała to Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”. Było to polskie wdrożenie tzw „metody towarzyszenia”. W skrócie polegało to na stałym i częstym...

Read More